Con đường nào đưa ta tới hạnh phúc ?

Hạnh phúc thì chỉ có một mà con đường (phương tiện) để đạt đến hạnh phúc thì nhiều vô kể.....
Con đường nào đưa ta tới hạnh phúc ?
Hạnh phúc thì chỉ có một mà con đường (phương tiện) để đạt đến hạnh phúc thì nhiều vô kể. Em, tôi, và mọi người có thể tự chọn cho mình một con đường để phù hợp với hoàn cảnh chung và điều kiện riêng của mình. Đã là phương tiện thì em đừng ngần ngại về hình thức. 
Vì để đạt đến hạnh phúc nên bất kể khoác trên mình chiếc áo nào: tu sĩ, bác sĩ, kỹ sư, công nhân,… chiếc áo cũng chỉ là phương tiện, là hình thức, một hình thức có khi mất cả một cuộc đời ngao du, rồi một hôm chúng ta ngồi khóc vì nhận ra mình đã khoác nhầm chiếc áo.
Bi kịch của đời người! 
Chẳng có gì muộn đâu em, dù nằm trong quan tài đi nữa thì đó cũng là điểm khởi đầu.
Định Tuệ