THÔNG BÁO: LỄ QUY Y TAM BẢO

Nhân lễ Phật Đản Sanh, chùa Đức Hậu có tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm quay về nương tựa ba ngôi Tâm Linh.
Lễ Quy Y sẽ diễn ra lúc: 09h00 ngày 15/04/Mậu Tuất (29/05/2018) - Ngày lễ Phật Đản, tại Chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An.
THÔNG BÁO: LỄ QUY Y TAM BẢO
THÔNG BÁO: LỄ QUY Y TAM BẢO

 
Nhân lễ Phật Đản Sanh, chùa Đức Hậu có tổ chức lễ Quy Y Tam Bảo cho các thiện nam tín nữ phát tâm quay về nương tựa ba ngôi Tâm Linh.
Lễ Quy Y sẽ diễn ra lúc: 09h00 ngày 15/04/Mậu Tuất (29/05/2018) - Ngày lễ Phật Đản, tại Chùa Đức Hậu, xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An.
Nay thông báo đến quý vị có tâm nguyện Quy Y Tam Bảo được biết để đến đăng kí và quy y. Đây là nhân duyên tốt cho mỗi chúng ta trên con đường tu tập.

Mọi người đăng ký trực tiếp tại chùa Đức Hậu hoặc đăng ký online theo link này:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMPqeDlGkqEqQZR…/viewform…

Kính thông báo
Chùa Đức Hậu


quy y
                                                                                         
 

Tác giả bài viết: BTT Hương Sen