Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời

Chủ trương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni!
Kính thưa quý Phật tử!

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tu học, chia sẻ kinh nghiệm sống hạnh phúc và cập nhật tin tức của Đạo Tràng Hương Sen Xứ NghệGia Đình Vườn Tuệ dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Định Tuệ, website Hương Sen Xứ Nghệ được thành lập. Website này được thực hiện bởi một số Phật tử trong Đạo Tràng, trong GĐ Vườn Tuệ.
Ban biên tập website rất mong nhận được thư từ, góp ý xây dựng, bài vở cộng tác của quý vị để trang nhà Hương Sen Xứ Nghệ được phát triển tốt hơn, ngát hương thơm, góp phần vào sự nghiệp hoằng dương Chánh Pháp. Thư từ, bài viết, góp ý xin gửi thư điện tử về: chuaphucthanh@gmail.com  

                                                                                                                                                                                      Ban biên tập