Hương Sen Xứ Nghệ

Hương Sen Xứ Nghệ Tỏa Ngát Đất Trời

Vườn Tuệ tu học dã ngoại

Nội dung:
Địa điểm chụp:
Ngày chụp: 31 - 12 - 1969
Đánh giá:
1 0 /5 ( 0 đánh giá)
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1